กลับสู่หน้าหลัก
ทัศนศึกษา [ Excursion ]

การเดินทางและที่พัก [ Venue ]

การเดินทาง

รถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพฯ- นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัด อุบลราชธานี

รถบัส รถทัวร์
มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียง เหนือ (ถนนกำแพงเพชรหมอชิต2) ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.936-1880,936-0657, 936- 0667,936-2852 ที่อุบลราชธานี โทร. (045) 241831

รถไฟ
มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ -อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดา จากนครราชสีมา- อุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223- 7010, 223-7020

เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร ระหว่างกรุงเทพฯ- อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02) 280-0060, 628-2000 หรือที่ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045)313340-3

ที่มา : http://www.guideubon.com/2.0/191/18/ และ http://travel.thai-tour.com/ubonratchathani

*** ตารางการบิน (Flights schedule) กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2559 ***

 

 

สถานที่

ราคาห้องต่อคืน

สถานที่ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์/e-mail

1. ห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แฟลตบุคลากร 3 และ 4)

 400 – 500 บาท

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

045-353062
081-8787491
PNRUBU@Outlook.co.th

2. ห้องพักรับรอง
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 และ 6)

 300 บาท
(ห้องน้ำรวม)

งานบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

045-353401-4 ต่อ 4470, 4575

คุณลลิตภัทรา ริมทอง
orchidjung@gmail.com

3. โรงแรมยู-เพลสอุบล
สถานปฏิบัติการ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,200 – 1,600 บาท

โรงแรมยู-เพลสอุบล
สถานปฏิบัติการ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

045-353084
086-4698481
rsvn.uplaceubon@gmail.com

 

ใกล้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                  1. บิ๊กพีแมนชัน                โทร. 045-433337-39
                  2. บอสส์เรสซิเด้นซ์           โทร. 045-424661-5 และ 081-9663395