ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ เข้าร่วกิจกรรมบายเนียร์ 2561 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบายเนียร์ 2561 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเจตคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม และใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุข ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 16.30 - 22.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ผู้ดูแลเว็บภาควิชา : ประกาศเมื่อ 24 ต.ค. 2018   จำนวนผู้อ่าน : 1622 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด