นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวยมาก บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่น


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย วรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ : ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 1207 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด