ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัฑณ์ ประจำปี 2561

เครือเจริญโภคภัฑณ์ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 262 ทุน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทุนจำนวน 19 คน ซึ่งในจำนวน 19 คนนี้มีนักศึกษาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 2 คน คือ นางสาวศิริลักษณ์ ภูผักแพว นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวศิริรัตน์ ธานี นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย วรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ : ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 1426 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด