ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กติกา สระมณีอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอาจารย์ทุกท่านที่รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ทั้ง 4 ท่าน


1. ดร.กติกา สระมณีอินทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561


2. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561


3. ดร.พัชรี วงษาสนธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561


4. ดร.กนกพร ช่างทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย วรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์ : ประกาศเมื่อ 25 เม.ย. 2019   จำนวนผู้อ่าน : 1197 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด