ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 10 พ.ย. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 1264 ครั้ง

รายละเอียด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.ศิริพร ยอดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด