ยินดีต้อนรับน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกคน


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 9702 ครั้ง

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา สาขาอาชีวอนามัย และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด