กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 03 ก.ย. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 1940 ครั้ง

รายละเอียด

รวบรวมภาพโครง U2T for BCG ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอนาจะหลวย ตลอดเดือนสิงหาคม ในกิจกรรมการผลิตแยมจากผลหม่อน ทุกๆที่มีเรื่องเล่า ทุกๆที่มีความสนุกแตกต่างกันไป ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกทุกคนที่สละเวลามาเรียนรู้การทำแยม ซึ่งสมารถเอาความรู้ไปต่อยอดทำแยมจากผลไม้ที่หาง่ายในชุมชนของเรา ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหารายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกทาง ขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่ U2T ทุกคนที่ประสานงานจนการอบรมสำเร็จลุล่วงมีขรุขระบ้างพอได้เป็นบทเรียน สุดท้ายขอบคุณท่านหัวหน้ากิจกรรมย่อยที่2 ของเรา ดร.ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และstaff โครงการทุกคนที่ร่วมือร่วมแรงจนทำให้กิจกรรมเราจบลงไปด้วยดี 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด