ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 08 ก.ย. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 663 ครั้ง

รายละเอียด

คลิก-->ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับ


ตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566


https://drive.google.com/file/d/1yVCKZAgwMPQLtUtSLRd8Q-Ghz2-vHX8v/view?usp=drivesdk


 


คลิก-->ประกาศโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566


https://drive.google.com/file/d/1NLsQZGOUdRx-xNEUSZNGgWL2rOpjolPU/view?usp=drivesdk


 


1.รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 7-30 กันยายน พ.ศ. 2565


2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565


3.สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565


4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565


5.แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


6.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด