ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 08 ธ.ค. 2022

จำนวนผู้อ่าน : 2693 ครั้ง

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ปรัชญาพร วันชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://https://www.facebook.com/photo/?fbid=691529962490811&set=a.476919990618477
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด