ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 04 ก.พ. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 5749 ครั้ง

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุนทรี สารางคำ พนักงานงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด