ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 432 ครั้ง

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


อาจารย์สุพรรณิการ์ ซาเหลา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด