เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 271 ครั้ง

รายละเอียด

อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2) ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด