ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566


โพสต์โดย ณัฐมัย ศุภวรรณาวิวัฒน์
ประกาศเมื่อ 19 ก.ย. 2023

จำนวนผู้อ่าน : 318 ครั้ง

รายละเอียด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษ๊ยณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ถาวร สุภาพรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
เอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :

อ่านข่าวทั้งหมด