กิจกรรมหลักๆ ที่เราดำเนินตามรอยวิถี แห่งความเป็นไทย ตลอดจน รักษาและคงไว้สืบทอด รุ่นต่อรุ่น ทั้งบุคลากร และนักศึกษา ให้ได้สัมผัส และได้รำลึกถึงคุณงามความดีของชาติไทย ในวันประเพณีต่างๆ เราจะมีการส่งตัวแทนเพื่อร่วมกิจกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และ หน่วยงานภายนอก อยู่เสมอ ในส่วนกิจกรรมที่เราทำ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมวันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ที่เคารพ การทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อการ ปฏิบัติงาน และส่งเสริมกำลังแรงใจ ในการ ปฏิบัติภาระกิจ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญของคณะฯ

ภาพกิจกรรม

[  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา'2009 ]

[  ทำบุญไหว้พระ'2007 ]

[  สงกรานต์รดน้ำดำหัว '2008 ]

[  ทำบุญเลี้ยงพระ '2007 ]

[  สงกรานต์รดน้ำดำหัว '2007 ]