การจัดอบรมสัมมนาทั้งส่วนบุคลากรภายในกันเอง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ หรือระดับมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเป็นประจำ และอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ งานสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ TSB เป็นกิจกรรมระดับชาติ ซึ่งภาควิชาฯ โดยคณะวิทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ TSB2012 จัดที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสัมมนาบุคลากร ในแต่ละปี ที่เน้นย้ำการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ ดำเนินมาตลอด ในแต่ละปี ก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป

ในส่วนของภาควิชาฯ ได้มีการจัดกิจกรรม หลากหลาย และนอกจากนี้ ยังจัดอบรมต่างๆ ในแต่ละปีให้กับทั้งครูในโรงเรียน นักเรียน และบุคคลภายนอก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว

ภาพกิจกรรม

[  TSB2012 ]

[ การอบรมสหกิจ '2010 ]

[ สัมมนาคณะฯ ชะอำ'2009 ]

[ การทำ SWOT ภาควิชาฯ'2009 ]

[ อบรมโครงงานนักเรียนสำหรับครู' 2008 ]

[ อบรมความรู้ด้านโครโมโซม'2009 ]

[ ค่ายอัจฉริยภาพ รร.จุฬาภรณ์'2008 ]

[ อบรมสวนพฤษศาสตร์'2007 ]

[ สัมมนาคณะฯ หาดจ้าวหลาว'2007 ]

[ อบรมเทคนิคแลบก่อนเปิดเทอมฯ'2007 ]