ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารที่ตั้งอยู่ตรงมุมแยก ระหว่างถนนหลักกับทางเข้าไปโรงอาหารกลาง อาคารปฏิบัติการชีวภาพ เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นหนึ่ง เป็นที่ตั้งสำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งอยู่ติดกับลิฟต์ ตรงกลางตึก มีลานกิจกรรม และห้องบรรยาย 1 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องของกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน  ด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น เพราะมีต้นไม้ ใหญ่รอบตัวอาคาร พร้อมทั้งทรรศนียภาพ แหล่งน้ำ สวนหย่อม และที่พักนั่งพักผ่อน ใต้ร่มไม้

ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการ ทั้งรายวิชาพื้นฐาน เช่นวิชาชีววิทยา และจุลชีววิทยา และรายวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา รวมทั้งห้องบรรยาย 2 ห้องเครื่องมือกลาง ห้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการ และสารเคมี  ชั้น  3  มีห้องบรรยาย 3 อยู่กลางตึกติดกับลิฟต์ และห้องปฏิบัติการรายวิชาเฉพาะ ศูนย์วิเคราะห์โครโมโซม ทางด้านงานวิจัย การเรียนการสอน มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อาทิ กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน เครื่อง GC, HPLC เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่งมีร้านขายอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม พื้นที่นั่งรับประทานอาหาร

[  อัลบั้มภาพอาคารปฏิบัติการชีวภาพ ]