ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์
Dr. Sutthana Plodsomboon

Room : Sc 313
Phone : 0-4543-3110-2 ext. 4486
E-mail :

 

 

 


 
Educational Background
(2001)    B.Sc. (Biology) Khon Kaen University, Thailand
(2004)    M.Sc. (Biology) Khon Kaen University, Thailand

(2013)    Ph.D. (Biology) Khon Kaen University, Thailand

Publications
1  
2  
3  
4