ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
Dr. Tassanee Jiaphasuanan

Room : SC 380
Phone : 045-353-400-4 ext.
E-mail : tas_j2002@yahoo.com

Research Interests:
- Climate Change; Methane emission from rice field, GHGs Inventories and mitigation
- Soil carbon budget in agriculture
- Municipal waste management


 
Educational Background

2013

Ph.D. (Environmental Technology), The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, THAILAND
2003 M.Sc. (Environmental Technology), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, THAILAND
2000 B.Sc. (Environmental Science), Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND
 
Job Experiences
2014 - Present Lecturer of Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
2012 - 2014 Lecturer of Department of Environmental Health, School of Health Science, Mae PhaLuang University, Chiang Rai
2010 - 2012 Researcher at The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
 
Research
2008 - 2009 Carbon footprint analysis and management of rice product: Application for Carbon Label to promote low-carbon economy for climate change mitigation supported by Thailand Research Fund (Research assistant)
2008 - 2009 Thailand Greenhouse Gas Inventory as part of Second National Communication supported by Office of Environmental Policy and Planning (Research assistant)
2009 - 2010 Development of database and model for Thailand Greenhouse Gas Inventory: Mitigation aspects, supported by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Research assistant)
 
Publications: International Proceedings
[1] Jiaphasuanan, T. and Towprayoon, S. 2014, Effects of burnt and un-burnt rice straw on methane and nitrous oxide emissions in water drainage rice fields, Research Journal of Chemistry and Environment, 18(3), 75-81.
[2] Jiaphasuanan, T. and Towprayoon, S., 2012, Effect of Burnt and Un-burnt Rice Straw Incorporated on Direct Nitrous oxide Emission from Irrigated Rice Field, The Sixth GMSARN International Conference, 28-30 March 2012, Nong Khai, Thailand
[3] Jiaphasuanan, T., Vibol San, Chidthaisong, A., Towprayoon, S., Greenhouse Gas Emission Factors for Irrigated Rice Field in Thailand, 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011), 23-25 November 2011, Bangkok, Thailand
[4] Jiaphasuanan, T., Chidthaisong, A., Towprayoon, S., 2009, A Synergistic Effect of Straw and Water Management as the New Approach for GHG Mitigation in Rice Field, Fifth International symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG-5), 30 June – 3 July 2009, Wageningen,The Netherlands.
[5] Jiaphasuanan, T., Chidthaisong, A., Towprayoon, S., 2009, Sustainable Cultivation of Irrigated Rice Field under Climate Change Crisis, World Renewable Energy Congress,18-23 May 2009, Bangkok, Thailand.
[6] Jiaphasuanan, T., Towprayoon, S., and Chidthaisong, A., 2006, Comparative Measurements using Semiconductor Sensor and Gas Chromatography to Analyze CH4 and CO2 Emission from the Rice Field in Samutsakorn Thailand, Conference Proceedings, Oral Presentation, The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment” (SEE 2006), 21 – 23 November 2006, Bangkok, Thailand.
[7] Fusuwankaya, K., Jiaphasuanan, T. and Towprayoon, S., 2009, Estimation of Carbon Footprint of Rice Cultivation with Different Field Management. in World Renewable Energy Congress 2009 - Asia (WREC 2009-Asia). 19-22 May 2009. Bangkok, Thailand.
[8] Chaisawadi, S., Voranisarakul, J., Towprayoon, S., Suwanyeun, S. and Jiaphasuanan, T., 2004, Waste Management System at KMUTT, Thailand, Conference Proceedings, Poster, The Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment”, 1 – 3 December 2004, Hua Hin, Thailand, pp.416-418.
 
Publications: National Proceeding
[1] ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ อำนาจ ชิดไธสง, 2553, การทำนาชลประทานที่ยั่งยืนภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ, Conference Proceedings, Oral Presentation, การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1: ความเสี่ยงและโอกาสท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2553, กรุงเทพฯ, หน้า 714-722.
[2] Jiaphasuanan, T. and Akeampone, K., 2002, Cattail (Typha angustifolia L.) and It’s Response to Water Depth, Conference Proceedings, Oral Presentation, 1st National Environmental Conference, January 17 – 19, 2002, Changmai, Thailand, pp.102-106.